Verticmont s.r.o.

Původní webové stránky kontaktního charakteru s rozsahem do 10-ti strán. Použitá byla grafika dle zakoupené šablony a upravená do českého jazyka. V současné době doznala tato internetová prezentace již přepracování.

Výsledný web: 
http://www.verticmont.cz/