Úsporná jízda

Projekt www.uspornajizda.cz  byl realizován na RS Drupal s využitím mnoha modulů, rozšiřujících jeho funkcionalitu. Současně se v projektu hodně využívá akcí řízených událostmi. Namátkou byly využity moduly na kontrolu událostí a nastavení pravidel, kontrolu e-mailového pole, skrytí nadpisu obsahu či jeho automatické generování.

Výsledný web: 
http://www.uspornajizda.cz/
Partner: 
SEVEn o.p.s
Stav projektu: