Thermona

Jedná se o poměrně rozsáhlý projekt postavený na RS Drupal co do obsahové stránky. Webová prezentace pokrývá několik jazykových mutací a také autorizované sekce pro partnery zákazníka. Template prezentace byl upraven tak, aby byl využit automaticky 2 či 3 sloupcový layout dle toho, zda je v pravém sloupci aktivován nějaký blok. V projektu je využita další velmi dobrá vlastnost tohoto RS - taxonomie.

Výsledný web: 
http://thermona.cz/
Partner: 
Thermona spol. s r.o.
Stav projektu: